Joe vom Haus Gerwin X Festa Abrus

Born on 15th June 1997
International champion, Czech champion
Czech junior champion, EuDDC champion 1999
Club champion 1999, Club junior champion 1998
Winner Kassel 1998, Winner Nürnberg 1999
11x BOB, 11x CACIB, 16x CAC

Родена на 15 юни 1997
Интершампион, Шампион на Чехия
Млад шампион на Чехия, EuDDC шампион 1999
Клубен шампион Чехия 1999, Млад клубен шампион Чехия 1999
Победител Касел 1998, Победител Нюрнберг 1999
11x BOB, 11x CACIB, 16x CAC